Niet ontpolderen voor nieuwe natuur

Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in een brief aan de minister van Landbouw. Wel wordt er gekeken hoe gebieden die vroeger veel vochtiger waren dan nu, kunnen worden hersteld.
Vanwege het natuurherstel in de Westerschelde wordt er de komende jaren wel ruim 550 hectare grond ontpolderd in de Hedwigepolder, de Perkpolder, Waterdunen en het Zwin.