Meerdere ex-vluchtelingen in één Middelburgs huis

Meerdere ex-vluchtelingen in één Middelburgs huis
Meerdere ex-vluchtelingen in één Middelburgs huis © OZ
© OZ
OOST-SOUBURG - Groepsgewijs huisvesten
De dertien gemeenten moeten dit jaar voor de helft meer vluchtelingen een huis zoeken. De gemeente Middelburg probeert daarom dit jaar een nieuwe manier van huisvesten: meerdere vluchtelingen in één pand. In het Graaf Mauritshuis wonen achttien alleenstaande statushouders. Het gaat vaak om jonge mannen die alleen naar Nederland zijn gekomen en wachten op gezinshereniging. In Middelburg is de regel dat vluchtelingen een reguliere woning krijgen als ze minimaal met twee personen een gezin vormen.

Te weinig huurwoningen

Veere is een gemeente die moeite heeft met de huisvesting van ex-vluchtelingen. Maar tien procent van alle woningen in Veere zijn huurhuizen. "Per jaar komen er bij ons niet zo veel huizen vrij. We gaan daarom dertien nieuwe huizen bouwen om de krapte op de markt op te lossen", vertelt Marco van de Wel van woningcorporatie Woonburg. Oude huizen die vrij komen door nieuwbouw zijn allemaal voor vluchtelingen.
Rode cijfers
De meeste gemeenten zitten (op peildatum 1 oktober) met hun huisvesting in de rode cijfers of op zijn minst oranje cijfers. Met andere woorden: ze hebben nog te weinig woningen voor statushouders. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de gemeente Veere het slechtste scoort.

Taakstelling
Uit de tweede kolom blijkt dat Middelburg de grootste achterstand heeft: daar moeten daar dit jaar nog 52 woningen worden gevonden. Uit de derde kolom blijkt dat Terneuzen in 2016 de grootste taak van Zeeland heeft. 

Grafiek taakstelling huisvesting Statushouders

Oplossingen

Sommige gemeenten hebben besloten ook via particulieren huizen te verhuren. Andere gemeenten passen de werkwijze aan. Zoals de gemeente Sluis en Terneuzen. Zij zetten een re-integratiebedrijf in om de woning in te richten. Daarmee worden professionals en vrijwilligers ontlast die door de gemeenten weer op andere plekken ingezet kunnen worden.

Achterstand

In totaal moeten 1.000 vluchtelingen dit jaar een huis krijgen in onze provincie. De afgelopen jaren hebben de dertien gemeenten een achterstand opgelopen, die ze soms maar moeilijk inhalen. Toch zijn er ook gemeenten die geen problemen hebben met het zoeken van een huis voor de ex-vluchtelingen, zoals Kapelle en Sluis.
Taakstelling
Sinds de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land, is de druk op gemeenten groter geworden. Ze moeten in samenwerking met de woningcorporaties een aantal vluchtelingen per jaar een woning aanbieden. Maar dat loopt niet altijd even gesmeerd. Vorig jaar lukte het de helft van de Zeeuwse gemeenten niet om op tijd een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.