Kritiek van PvZ op Waterdunen-plan

Kritiek van PvZ op Waterdunen-plan
Kritiek van PvZ op Waterdunen-plan © Omroep Zeeland / Pieter de Bruijne
Provinciehuis - archieffoto
Provinciehuis - archieffoto © OZ

Consequenties

MIDDELBURG - De partij vermoedt dat aan dat 'nee' juridisch-financiële consequenties kleven. Dat schrijft de Partij voor Zeeland in schriftelijke vragen aan het dagelijkse provinciebestuur. Ook is de partij kritisch over het vermeende natuurvriendelijke karakter van het project.

Dieselolie

Zo wil de partij weten hoeveel liter dieselolie wordt verstookt om de werkzaamheden mogelijk te maken. Ook vraagt de PvZ zich af of er naast het natuurgebied nog op een andere locatie bomen moeten worden aangeplant om het project klimaatneutraal op te leveren.

Inlaatduiker

Verder hekelt de PvZ de keuze voor de aanleg van een inlaatduiker die luttele miljoenen heeft gekost, zonder eerst te heien. Daardoor is de duiker, zonder dat er een druppel water doorheen is gegaan, nu al verzakt en gescheurd. Ook vindt de partij het kwalijk dat het dagelijks provinciebestuur akkoord is gegaan met een garantieperiode van slechts drie maanden, waardoor de provincie nu voor de geleden schade opdraait.

'Fouten maskeren'

Volgens de PvZ is het nieuwe plan slechts een poging van het dagelijks provinciebestuur om de eigen fouten te maskeren. Door bepaalde onderdelen, zoals de elektrische fluisterboten, te schrappen en andere te verhuizen naar de lijst met optionele onderdelen, zoals de aan te leggen boulevard, worden volgens de partij tekorten gemaskeerd. 

Verkeersslachtoffers

Ook vindt de PvZ het vreemd dat de verharde wandel- en fietspaden zijn geschrapt om de kosten voor het project te verlagen. Dat terwijl het dagelijkse provinciebestuur wel samen met andere overheden een handtekening heeft gezet onder het manifest Samen op Weg naar 0, waarbij de 0 staat voor nul vermijdbare verkeersslachtoffers. 

Problemen

Op 7 oktober wordt het nieuwe plan voor Waterdunen besproken in de commissie Ruimte. Dat plan werd eind september gepresenteerd als oplossing voor de problemen waarmee het project tot nu toe kampt. Het project in West-Zeeuws-Vlaanderen wordt geplaagd door tegenvallers en vertragingen.

Kostenpost

In de plannen staat dat de provincie 3,7 miljoen extra moet betalen, maar die kostenpost was eerst groter. De financiële schade voor de provincie blijft beperkt omdat ook het Rijk 3,75 miljoen euro extra meebetaalt. Bovendien wordt het project soberder uitgevoerd.