Kustschool heeft primeur in Zeeland (video)

Kustschool heeft primeur in Zeeland (video)
Kustschool heeft primeur in Zeeland (video) © OZ
Kustschool Zuidzande

Alles over een thema

ZUIDZANDE - De lesmethode werkt met een duidelijke leerlijn (curriculum) in natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken. "We hebben bijvoorbeeld als thema "chocola". Daar kun je van alles over leren. Waar het vandaan komt, valt onder aardrijkskunde. Hoe lang kennen we het al, is weer geschiedenis en zo komen alle vakken binnen één thema aan bod", legt directeur Kees Moelker uit.
© OZ

Leerzame ontdekkingstocht

Van tevoren wordt bepaald wat de kinderen binnen een bepaald thema gaan leren. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf. Bij de kleuters zijn ze met het thema huis en thuis bezig. "Het leerdoel is overeenkomsten en verschillen tussen huizen. Van te voren hadden we niet bedacht dat het ook over riolering zou gaan, maar omdat iemand zich afvroeg waar al het water in een huis naartoe gaat, kwamen we daar vanzelf op", vertelt leerkracht Els Mabelis.

Nieuwsgierig

Alles wat de kinderen rond het thema ontdekken en leren wordt zichtbaar in de klas opgehangen. "De bedoeling van die leerwand is dat je het leerproces voor de kinderen aanschouwelijk maakt", aldus Mabelis. Volgens de juf leren de kinderen veel meer als ze zelf nieuwsgierig zijn naar een onderwerp en blijft de stof veel beter hangen als ze het zelf hebben uitgezocht. "Ze zijn heel betrokken en gaan op in het onderwerp".
© OZ

Toetsing

De vaardigheden van de kinderen worden beoordeeld door middel van observatie door de leerkrachten. De kennis wordt getoetst door presentaties van de leerlingen aan het einde van de thema's en de CITO toetsen van groep 1 tot en met 8.

Aansluiting Voortgezet Onderwijs

Directeur Kees Moelker is niet bang dat de kinderen van de Kustschool door de lesmethode IPC geen goede aansluiting zullen vinden bij het voortgezet onderwijs, integendeel. "Als je alles zelf opzoekt, beklijft de stof beter. Wij hebben de lat heel hoog gelegd. Wij willen dat het vaardigheidsniveau van onze leerlingen 10 procent hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Met die aansluiting komt het dus wel goed," besluit hij.
Herkomst
IPC is nieuw in Zeeland, maar alleen in Nederland al maken er 150 scholen gebruik van. De lesmethode werd in de jaren '80 door het bedrijf Shell ontwikkeld om de kinderen van de Shell-medewerkers in het buitenland de kans te bieden om Nederlands- en Engelstalig onderwijs te volgen. Wereldwijd wordt er in meer dan 90 landen les mee gegeven. In 2012 werd de methode voor het eerst in Nederland gebruikt.