Extra geld voor kerk Oost-Souburg

De gemeente Vlissingen heeft een EU-bijdrage ontvangen van 150.000 euro. De gemeente had vorig jaar al een subsidie van 35.000 euro ontvangen van het Bouwfonds Cultuurfonds.
De kosten van de restauratie van de Open Havenkerk bedragen in totaal ruim vier ton. De opknapbeurt is eind 2009 begonnen en zal medio 2010 gereed zijn. Het metsel- en voegwerk moet vervangen worden.