Bommen vertragen bouw nieuwe woningen (video)

Bommen vertragen bouw nieuwe woningen (video)
Bommen vertragen bouw nieuwe woningen (video) © oz
archieffoto Tweede Wereldoorlog
archieffoto Tweede Wereldoorlog © oz
OOST-SOUBURG - Bombarderen
De onontplofte bommen en granaten liggen, vanzelfsprekend, vooral op plekken waar tijdens de oorlog zwaar gevochten is. Dat zijn met name locaties als havens, de kust, dijken, bruggen en plekken waar torens, molens of andere hoge gebouwen staan (of stonden).
bodembommen internet

Vuistregel

De vuistregel is dat tien procent van alle gebruikte bommen en granaten niet tot ontploffing is gekomen. Dat betekent dat direct na de oorlog Zeeland letterlijk bezaaid lag met levensgevaarlijk, onontploft materiaal. Het grootste deel daarvan is direct na de oorlog geruimd. Maar in wat destijds natuurgebieden waren, werd niet uitvoerig gezocht. Dat zijn tegenwoordig gebieden waar wordt gebouwd.
Een gevonden bom wordt tot ontploffing gebracht
Een gevonden bom wordt tot ontploffing gebracht © oz

Gevaar

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) benadrukt dat het nog nooit gebeurd is dat een dergelijke explosief spontaan is ontploft. Het directe gevaar is dus klein. Maar graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Daarom wordt voorafgaand aan grondwerkzaamheden bodemonderzoek uitgevoerd naar eventuele explosieven verborgen in de grond.