Waterschap: geen Natura 2000-gebied

De Oosterschelde, Westerschelde en het Land van Saefthinge moeten geen beschermde Natura 2000-gebieden worden.Dat vinden de Zeeuwse waterschappen.
Die hebben daarom bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
Dijkgraaf Toine Poppelaars is bang dat nieuwe regels het werk aan de dijken vertragen. Hij hoopt binnen enkele maanden duidelijkheid te krijgen.