Drugsoverlast in Vlissingen, maar hoe zit het in de rest van Zeeland?

Drugsoverlast in Vlissingen, maar hoe zit het in de rest van Zeeland?
Drugsoverlast in Vlissingen, maar hoe zit het in de rest van Zeeland? © OZ
© OZ

Vlissingen, Goes en Terneuzen

OOST-SOUBURG - Zeeland telt vijf coffeeshops. Twee in Vlissingen (Aarden en Purple), twee in Goes (Aarden en High Life) en eentje in Terneuzen (Miami). De Zeeuwse Drugsdriehoek heeft afgesproken het ingezetenecriterium te hanteren. Dat betekent dat alleen klanten die in Nederland wonen, drugs kunnen kopen in een coffeeshop. Wij stelden vijf vragen aan de drie Zeeuwse coffeeshopgemeenten.
Is in uw gemeente sprake van drugsoverlast?

Vlissingen: "Ja, er is met enige regelmaat sprake van druggerelateerde overlast. De drugsoverlast wordt veroorzaakt door straathandel en drugshandel vanuit dealerpanden."

Goes: "Ja, met enige regelmaat is er sprake van overlast, waaronder straathandel."
Terneuzen: "Er zijn drugs- of dealpanden in Terneuzen, maar de situatie is beheersbaar. Het aantal overlastmeldingen in Terneuzen is de afgelopen jaren afgenomen. Het klassieke dealpand is 'uit'. Er worden in panden wel afspraken gemaakt, maar de overdracht van de drugs heeft plaats op een andere tijd en op veel verschillende locaties. Dit bemoeilijkt de opsporing en aanpak van deze drugsoverlast door illegale handel."
© OZ
Houdt uw gemeente vast aan het ingezetenecriterium voor coffeeshopbezoekers of staat dit ter discussie?

Vlissingen: "Het criterium is onverkort van kracht. De burgemeester stuurt binnenkort een raadsinformatiebrief over het ingezetenecriterium naar de gemeenteraad van Vlissingen."

Goes: "Het criterium staat niet ter discussie. Invoering heeft ertoe geleid dat er minder overlast is op straat. Belgen en Fransen komen ook geen drugs meer halen."
Terneuzen: "Sinds de invoering van het ingezetenecriterium is het drugstoerisme opgedroogd en is de drugsoverlast afgenomen. Het ingezetenecriterium staat niet ter discussie."
Heeft uw gemeente het idee dat het ingezetenecriterium straathandel juist tegengaat of in de hand werkt?

Vlissingen: "Er zijn geen aanwijzingen dat er een oorzakelijk verband is aan te wijzen tussen het ingezetencriterium en de omvang van straathandel. Het beeld is dat sinds de invoering van het ingezetenecriterium het drugstoerisme grotendeels is opgedroogd en de overlast daardoor is afgenomen. Vanwege onze ligging aan de grens en de komst van toeristen in de zomer blijft drugstoerisme altijd een aandachtspunt."

Goes: "Voor de invoering van het ingezetencriterium waren er drugsdealers die de Fransen en Belgen opvingen bij de coffeeshops. Hiervan is nu al lange tijd geen sprake meer van."
Terneuzen: "Coffeeshop Miami trekt een beperkt aantal bezoekers, welke geen overlast veroorzaken. Dat lage aantal bezoekers trekt weinig straathandel. Wel blijft vanwege onze ligging aan de grens drugstoerisme naar illegale dealpanden altijd een aandachtspunt."
Wiet - archieffoto
Wiet - archieffoto © OZ
Wat doet uw gemeente in samenwerking met politie om de overlast/straathandel te beperken?

Vlissingen: "Wij werken samen met het politieteam dat verantwoordelijk is voor drugsbestrijding op Walcheren. Zij richten zich op de illegale straathandel. Daarnaast probeert de gemeente straatdealers uit overlastgebieden te weren door het opleggen van gebiedsontzeggingen. Ook op de drugshandel vanuit woningen voeren wij sinds een jaar strenger beleid. Zo hebben wij inmiddels twaalf drugspanden gesloten voor een periode van drie maanden."

Goes: "De politie pakt de drugsdealers. Deze worden strafrechtelijk vervolgd en krijgen van de burgemeester zonodig een gebiedsverbod. Bij dealen vanuit een woning wordt het pand voor een aantal maanden gesloten."
Terneuzen: "In Zeeuws-Vlaanderen hebben we het project Houdgreep. Dit is een samenwerkingsverband tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, politie, justitie en woningbouwcorporaties met de preventie en aanpak van drugsoverlast als insteek. De overlastbezorgers ontvangen bijvoorbeeld een bezoek van de wijkagent of een waarschuwingsbrief."
Hoe is het contact met omwonenden van de coffeeshops?

Vlissingen: "Periodiek worden er rondom beide coffeeshops wijktafels georganiseerd, waarin wij als gemeente met de direct omwonenden in gesprek gaan."

Goes: "Er zijn weinig direct omwonenden en relatief weinig klachten."
Terneuzen: "Er is periodiek overleg met de Wijkraad Binnenstad. Klachten gaan vrijwel altijd over de illegale handel."