Roep om betere bereikbaarheid arts

Die oproep doet patiëntenorganisatie Klaverblad.
Aanleiding is een meldactie onder patiënten vorig jaar. Extra inzet van assistenten tijdens de middag is ook een idee dat uit het onderzoek naar voren komt.
Volgens Klaverblad zou het verder goed zijn als huisartsen een spreekuur in de avonden of in het weekend houden. De patiëntenorganisatie praat met huisartsen over de voorstellen.