Textiel beschermt ons tegen het water (video)

Textiel beschermt ons tegen het water (video)
Textiel beschermt ons tegen het water (video) © oz
Dijkversterking nooit klaar 1
ZIERIKZEE - Trajecten
De versterkingen vinden plaats aan de binnenkant van de dijken. De te verbeteren trajecten liggen tussen Burghsluis en de Schelphoek, bij de Flaauwershaven en bij een stuk dijk tussen de Zeelandbrug en het Havenkanaal bij Zierikzee.
Piping
De drie trajecten zijn tijdens de controle in 2010 afgekeurd. De dijken waren niet stabiel genoeg. Dat komt door piping: kwelwater dat onder de dijk doorloopt. Daardoor wordt ook grond meegenomen. Door dat uitspoelen van grond raken de dijken ondermijnd. 

Geotextiel

Om dat effect te voorkomen worden bij de versterking filterdoeken aangebracht aan de dijk. Deze bekleding wordt verzwaard met breuksteen om het op zijn plek te houden. Het geotextiel, zoals het doek officieel heet, voorkomt dat er nog zand- of kleideeltjes uitspoelen.
© oz
Projectorganisatie Waterveiligheid
De drie Schouwse kustversterkingsprojecten worden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap. Eind dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond.
Nieuwe Waterwet
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht wordt, de Waterwet. Waterschap Scheldestromen wil tot 2050 ongeveer tachtig kilometer aan Zeeuwse dijken en duinen versterken. Dat kost 200 miljoen euro.