Veel steun voor meer kerncentrales

Een kwart van de bevolking is daar juist faliekant op tegen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de ministeries van VROM en EZ.
Eén op de drie ondervraagden vindt dat een nieuw kabinet zo snel mogelijk moet besluiten dat er centrales bij komen. Eenzelfde groep is ook voor nieuwe centrales, maar wil wachten tot de nieuwste, nog veiligere, types beschikbaar zijn. Dat is vanaf 2030.