Werk aan zeewering is nooit klaar (video)

Werk aan zeewering is nooit klaar (video)
Werk aan zeewering is nooit klaar (video) © oz
Dijkversterking nooit klaar 2

Project Zeeweringen

OOST-SOUBURG - Tussen 1997 en 2015 versterkte projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen, 325 kilometer dijk in Zeeland. Hiermee voldeden de Zeeuwse zeeweringen aan de huidige veiligheidsnormen van een superstorm die eens in de 4000 jaar voorkomt.
Vrolijk
Minister Schultz van Haegen kwam in 2015 nog naar Zeeland om de laatste steen te leggen. En om te vieren dat er een einde kwam aan het dijkversterkingsproject danste ze vrolijk mee op het nummer Happy van de Amerikaanse artiest Pharrell Williams. Maar helemaal afgelopen is het dus niet.

Nieuwe wet
En dan was er ook nog het project Zwakke Schakels dat pas begin november van dit jaar werd opgeleverd. Door de normverhoging staan de volgende dijkversterkingen alweer op de planning. Zo worden op verschillende plaatsen op Schouwen-Duiveland de dijken versterkt. Dat gebeurt met een soort worteldoek.

Deltaprogramma
Nu is er nog sprake van één norm voor alle Zeeuwse dijken en duinen. In het nieuwe Deltaprogramma krijgt elk dijktraject een eigen norm die is aangepast op de gevolgen voor het achterliggende gebied bij een eventuele overstroming.
Kans
In de nieuwe Waterwet staat dat de kans op overlijden in Nederland als gevolg van een overstroming niet groter mag zijn dan 1/100.000e per jaar, dit is een kans van 0,001 procent. Dit is de basisveiligheid voor iedere Nederlander. Ook worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in gebieden waar veel mensen wonen.
Schade
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke schade aan infrastructuur, ziekenhuizen en nutsbedrijven. Daarnaast wordt ingezet op een groter overstromingsbewustzijn bij burgers en verdere verbetering van calamiteitenzorg.