Museum de Bevelanden vreest sluiting door geldtekort (video)

Museum de Bevelanden vreest sluiting door geldtekort (video)
Museum de Bevelanden vreest sluiting door geldtekort (video) © OZ
Museum de Bevelanden bang voor sluiting

Steeds minder subsidie

GOES - Volgens het museumbestuur is er op dit moment al een jaarlijks tekort, ondanks de inspanningen om de inkomsten te vergroten en de besparingen die gedaan zijn. "Sinds 2009 heeft de gemeente Goes de jaarlijkse financiële bijdrage stelselmatig verlaagd", zegt Toine Wevers. "Van 302.238 euro in 2009 tot 219.234 euro in 2016, dat is ruim 25 procent."
ITEM museum de Bevelanden

Oudheidkamer

Het museum trekt jaarlijks ongeveer 25.000 bezoekers. Volgens Wevers is het met minder geld niet meer mogelijk om het museum, zoals dat er nu is, open te houden. "We zouden terug kunnen naar de status van Oudheidkamer, zoals het Oosterscheldemuseum in Yerseke. Dan gaan we draaien op vrijwilligers. Maar dan zijn er geen wisseltentoonstellingen meer en zullen de bezoekersaantallen teruglopen naar een kleine 6000 per jaar. En dat willen we niet."

Collectie beheren

"Overigens zou een eventuele sluiting van het museum niet betekenen dat de zorgplicht door de gemeente voor de collectie komt te vervallen", zegt de voorzitter van het museumbestuur. "In het kader van de Erfgoedwet zal de gemeente de collectie verder moeten beheren. Naar de mening van het bestuur zullen de kosten van het beheer van de collectie hoger zijn dan het bedrag dat het gemeentebestuur op dit moment in gedachten heeft voor het museum."
Museum de Bevelanden in Goes luidt de noodklok.
Museum de Bevelanden in Goes luidt de noodklok. © OZ
Tekorten
De gemeente Goes heeft net als veel andere gemeenten al enkele jaren te maken met teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven. Door bezuinigingen bij het Rijk en de herverdeling van het Gemeentefonds heeft de gemeente minder financiële middelen beschikbaar. Vanaf 2010 is al ongeveer 12 miljoen euro bezuinigd. Dat is circa 10 procent van het begrotingstotaal in Goes.
Nieuwe bezuinigingen
Omdat er voor de komende jaren opnieuw tekorten worden verwacht is besloten tot een nieuwe bezuinigingsronde. Tot en met 2020 wil Goes gemiddeld ruim 4,3 miljoen euro per jaar bezuinigen.
Museum de Bevelanden in Goes luidt de noodklok.
Museum de Bevelanden in Goes luidt de noodklok. © OZ