Waren het de Fransen of de Duitsers? (video)

Waren het de Fransen of de Duitsers? (video)
Waren het de Fransen of de Duitsers? (video) © oz
Bombardement-of-beschieting-Instart-2-ZNO161011MQ

Duitsers

MIDDELBURG - Jarenlang gingen de Middelburgers er van uit dat het de Duitsers waren die hun stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerd hebben. Op welke manier dat is gebeurd, was niet duidelijk. Tot 2010, als Middelburgse historicus Peter Sijnke ter ere van de 70-jarige herdenking van het bombardement, een boek uitbrengt.
Artilleriegranaten en vliegtuigbommen
In het boek 'Het vergeten Bombardement' beschrijft Sijnke dat het Duitse artilleriegranaten en vliegtuigbommen moeten zijn geweest. Sijnke sluit een luchtbombardement uit. Maar daarmee komt er nog geen einde aan de discussie. 

Fransen

'Het zijn de Fransen geweest', zegt Middelburger Ton Goossens. Uit uitvoerig onderzoek van Goossens blijkt dat er Franse explosieven in de Middelburgse binnenstad zijn gevonden. Verder is aan granaatinslagen te zien dat er vanuit het zuiden geschoten is. 'En daar zaten de Fransen', zegt Goossens in een interview in 2012. Goossens verwerkte zijn bevindingen in het boek Gestold Verleden.

Bordjes

Goossens dringt er bij de gemeente Middelburg op aan alle bordjes op de herdenkingsmonumenten aan te passen. Op die bordjes staat immers vermeld dat het betreffende monument er ligt ter nagedachtenis aan het bombardement door de Duitsers, wat dus volgens Goossens niet klopt.

Onafhankelijke commissie

Sijnke en Goossens staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente Middelburg besluit in de zomer van 2015 om een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen om het raadsel op te lossen. Woensdagmiddag worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.