Vluchteling verplicht naar Deltawerken

Vluchteling verplicht naar Deltawerken
Vluchteling verplicht naar Deltawerken © OZ
Stormvloedkering
Stormvloedkering © OZ

Proefproject dit najaar

OOST-SOUBURG - Het kabinet begint dit najaar een proefproject. Vier gemeenten en één taalinstituut krijgen dan opdracht om in het kader van het inburgeringsexamen een excursie te organiseren naar iets 'typisch Nederlands, zoals een bezoekje aan Neeltje Jans. Ook moeten ze gesprekken organiseren met mensen die inzicht kunnen geven in de Nederlandse ideeën over bijvoorbeeld vrouwenemancipatie en seksuele geaardheid.

Actieve kennismaking

Het idee is bedacht door Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch van de PvdA. Hij diende eerder dit jaar met CDA-Kamerlid Heerma een motie in, waarin het kabinet werd verzocht om nieuwkomers tijdens de inburgering actief kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Vrijheid en gelijkwaardigheid

Volgens het ministerie van Sociale Zaken dat over de inburgering gaat is nog niet bekend welke gemeenten en welk taalinstituut gaan meedoen. Wel staat vast dat volgende zomer duidelijk moet zijn of het helpt om vluchtelingen op deze manier kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur. Er wordt vergeleken of de mensen uit het proefproject anders tegen thema's als vrijheid en gelijkwaardigheid aankijken dan andere inburgeraars.