Doorleren om baan in Zeeland te vinden

Arbeidsmarktperspectieven
Arbeidsmarktperspectieven © OZ

Prognose

De prognose van het UWV, dat in de plaats is gekomen van het arbeidsbureau, is gebaseerd op ontwikkeling van de Zeeuwse arbeidsmarkt tot 2020. Maar er is ook gekeken naar het aantal leerlingen dat op dit moment in het onderwijs een bepaalde opleiding volgt en dat over een of twee jaar bij de werkgevers aanklopt. Met name in de zorgsector en in de economie zijn de vooruitzichten voor de jongens en meisjes die nu op school zitten niet goed.

HBO

HBO'ers hebben het over het algemeen makkelijker op de arbeidsmarkt dan MBO'ers. De betere perspectieven zijn voor HBO'ers die verder willen in het onderwijs of de techniek. Het beste is een universitair diploma. Wie verder wil komen in het groen (landbouw, hovenier etc) kan beter zijn opleiding vervolgen op het HBO dan stoppen op MBO-niveau.

Kansrijk

Bovenstaand overzicht komt uit het rapport Regio in Beeld 2016 dat het UWV heeft opgesteld over de totale Zeeuwse arbeidsmarkt. Maar ook voor mensen die niet meer zo jong zijn, zijn er in Zeeland weer wat meer kansrijke beroepen dan twee of drie jaar geleden. Want de Zeeuwse arbeidsmarkt trekt ietsje aan, zij het niet zo snel als in de rest van Nederland. Voor Zeeland als geheel zijn ICT, techniek, horeca en onderwijs kansrijk.

Overstapberoepen

Daartegenover staan de werklozen in de kaartenbakken van de UWV in Goes die in andere, minder kansrijke beroepen ervaring of een opleiding hebben. De dienst gaat voor deze mensen ´overstapberoepen´ in kaart brengen. Bedoeld worden productiemedewerkers, verzorgenden, administratief medewerkers en verkopers. Voor deze mensen worden de komende periode beroepen gezocht die met omscholing binnen hun bereik liggen en waarin wel vacatures zijn. Het kan ook zijn dat men in het oude beroep weer aan de slag gaat, maar dan ergens buiten Zeeland.