Kruispunt bij Goes wordt veiliger

Bij de kruising tussen de Goesestraatweg en de Groeweg wordt een oversteekplaats voor fietsers aangelegd.
Ook komen er aan weerszijden van het kruispunt snelheidsremmende rode plateaus in de Goesestraatweg en wordt asfaltdeklaag op het kruispunt vervangen. Na de werkzaamheden mag er ter hoogte van het kruispunt nog maar zestig kilometer per uur worden gereden.