Provincie steunt energieprojecten

De Rijke Biogas uit Tholen krijgt ruim 40.000 euro om te onderzoeken of het haalbaar is om slootmaaisel om te zetten in energie.
Het project Wheels4All 25000 euro om te onderzoeken of auto's voor algemeen gebruik, die rijden op groene brandstof en elektriciteit, in Zeeland geïntroduceerd kunnen worden. Doel is dat de eigen auto minder gebruikt wordt.