Bezuiniging levert 2,9 miljoen op

Dat overschot ontstaat doordat alle afdelingen van het provinciehuis tien procent minder geld krijgen. De provincie moet bezuinigen omdat het Rijk vanaf 2011 veel minder geld geeft.
Daarom is nu al besloten om provinciale afdelingen te korten. In 2011 moeten de afdelingen opnieuw geld inleveren. De provincie gaat het geld dat in 2010 overblijft gebruiken om verwachte tekorten van komende jaren op te vangen.