'Regel vervoer verwarde personen snel!' (video)

'Regel vervoer verwarde personen snel!' (video)
'Regel vervoer verwarde personen snel!' (video) © OZ
Verward op straat

Voorlopig

GOES - Minister Schippers van Volksgezondheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben na Kamervragen toegezegd dat de politie voorlopig verwarde mensen blijft vervoeren. Burgemeester Verhulst gaat daar voor Zeeland ook van uit. Maar wie in de loop van volgend jaar welke verantwoordelijkheid krijgt blijft vooralsnog vaag. Verhulst wil daar "zo snel mogelijk, binnen een paar weken" duidelijkheid hierover.  
Meer verwarde mensen
In Goes zijn de problemen met verwarde personen op straat groot. Verhulst: "Elke dag en soms wel meerdere malen per dag treft de politie verwarde personen aan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Emergis, de GGZ-instelling in onze gemeente." Uit politiecijfers blijkt dat het aantal incidenten met verwarde personen de laatste vijf jaar met 21 procent is toegenomen. Vorig jaar kende Zeeland 2103 incidenten met verwarde personen. Dat zijn er bijna zes per dag. 
politiecijfers Incidenten verwarde personen in Zeeland, 2015
politiecijfers Incidenten verwarde personen in Zeeland, 2015 © OZ

Gevaar

Verhulst wil dus dat het vervoer van verwarde personen goed wordt geregeld en hij benadrukt dat de stijging vooral te wijten is aan de bezuinigingen in de zorg. "Kijk naar de bron. De opnamecapaciteit is omlaag gegaan. Verwarde mensen horen in een instelling, maar die heeft geen geld en geen bed. Dus wonen ze elders, waar ze een gevaar vormen voor zichzelf en anderen." De burgemeester van Goes pleit voor het terugdraaien van de bezuinigingen. 

Gezamenlijke oplossing

Paul de Schipper, bestuurder van Emergis, maakt zich minder ongerust. Natuurlijk wordt zijn instelling geplaagd door de ene bezuiniging na de andere, maar hij vertrouwt op de toezegging uit Den Haag als het gaat om het vervoer door de politie. En mocht de politie in de toekomst toch ophouden met het vervoer van patiënten naar Emergis, dan zegt hij: "Hier in Zeeland hebben we altijd samen een oplossing gevonden en ik vermoed dat we dat blijven doen."