Multinationals in de rij voor Windpark Krammer (video)

Multinationals in de rij voor Windpark Krammer (video)
Multinationals in de rij voor Windpark Krammer (video) © OZ
start windpark krammer

Consortium

SINT PHILIPSLAND - De vier afnemers hebben zich verenigd in een consortium om groener te worden. Zij hebben zich zelf gemeld bij het windpark om afnemer te worden van de windenergie. "65 procent van de huishoudens heeft inmiddels groene stroom," Tijmen Keesmaat, directeur van het windpark. "Het is de tijd om de stap te maken naar de industrie en deze vier partijen hebben de beslissing genomen dat grootschalig van Nederlandse windparken te kopen."

34 windmolens

Het windpark is een burgerinitiatief van 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind en zal bestaan uit 34 windturbines. Die leveren tezamen meer dan 100 MW vermogen. Dat is voldoende groene stroom voor ruim 100.000 huishoudens in de Zuidwestelijke Deltaregio.

Vogels

In overleg met het Zeeuws Landschap en de natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland is besloten een turbine nog niet te plaatsen. "Die windmolen staat ingepland op een plek die gevoelig ligt omdat daar vogels heen en weer vliegen tussen de Grevelingen en het Krammer-Volkerak,"zegt Keesmaat. "We hebben afgesproken niet te bouwen en gezamenlijk te bekijken hoe de vogels zich gedragen als het windpark er eenmaal staat. Als blijkt dat de vogels niet vliegen op de plek van de 35ste windmolen, dan wordt deze alsnog neergezet."
Bezwaren
De voorgenomen bouw van Windpark Krammer riep nogal wat bezwaren op. Hoewel duurzame energie belangrijk is, wil toch niet iedereen een windmolen in zijn directe omgeving. In maart besliste de Raad van State dat het park gebouwd mocht gaan worden.

Lees ook: 
Bouw Windpark Krammer kan beginnen

Windfonds
Voor de duurzame ontwikkeling van de regio wordt een Windfonds ingericht. Het is enerzijds bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame projecten in de omgeving van het windpark. Daarnaast is een deel van het Windfonds bedoeld om omwonenden binnen een straal van twee en een halve kilometer van het windpark tegemoet te komen in hun groene stroomrekening. Dat kan oplopen tot 800 euro per jaar. Voor de inwoners van Anna Jacobapolder is het de bedoeling het bedrag in een keer uit te keren en zonnepanelen op de daken te leggen.