Provincie: geen uitbreiding Zeeland

GroenLinks lanceerde vorige week het plan bedoeld als bijdrage aan de discussie om het aantal provincies terug te brengen.
Commissaris van de Koningin Karla Peijs vindt het griezelig als Zeeland praat over het uitbreiden van de grenzen. Zo loopt Zeeland volgens haar het gevaar dat het omgekeerde gebeurt.