'Het is precies geworden zoals ik heb gedroomd' (video)

'Het is precies geworden zoals ik heb gedroomd' (video)
'Het is precies geworden zoals ik heb gedroomd' (video) © OZ
onthulling beeld gielliet
AXEL - Het paradijs
Het object is gemaakt van een van de bomen die gekapt werden voor de aanleg van het nieuwe stadspark. Op de boomstronk heeft Omer Gielliet tekeningen gekerfd van Adam en Eva en van de Axelaartjes. Op die manier wilde de kunstenaar de link leggen met het paradijs dat nu is verrezen in het hart van Axel.
Niet aanwezig
Zelf was Omer Gielliet niet aanwezig hoewel dat in eerste instantie wel de bedoeling was. Maar zijn gezondheid liet dat niet toe. Daarom nam initiatiefneemster Meta Dieleman namens hem het woord. Zij bedankte de aanwezigen en vertelde over hoe het beeld haar verraste. "Ik ben ontroerd. Het is zo mooi geworden. Eigenlijk is het precies zo geworden als ik had gedroomd."

Priester

Gielliet is nu 91 jaar. Hij was pastoor in Breskens en verwierf bekendheid door zijn houtsculpturen. Deze vervaardigt hij sinds 1967. Hierbij maakt hij gebruik van de grillige natuurlijke vormen van gebruikt hout, zelfs hout van 30.000 jaar oud dat opgebaggerd werd.
Het beeld van Omer Gielliet
Het beeld van Omer Gielliet © OZ