Pas op slik op de weg (video)

Pas op slik op de weg (video)
Pas op slik op de weg (video) © oz
Slik op de weg
OOST-SOUBURG - Droog weer
Vorige week bleek dat nog zeker 60 procent van de Zeeuwse aardappelen in de grond zat. Het weer was tot nu te droog om die te rooien. Ook aardappelboer Koos van Gastel in Dreischor kan weer oogsten. Hij klaagde dat hij de aardappelen te veel zou beschadigen als hij toch zou rooien.

Lees ook:
De Zeeuwse aardappel zit nog steeds in de grond

Spelregels
Van akkerbouwers en loonwerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de spelregels van Slik op de weg. Dat betekent dat ze na het oogsten de landbouwmachines en de weg die ze gebruiken vrij moeten maken van modder. Ook moeten ze waarschuwingsborden plaatsen. Weggebruikers worden opgeroepen om alert te zijn op gevaarlijke situaties.

Hou 't veilig
In de spelregels Slik op de weg zijn afspraken vastgelegd die ZLTO, Cumela Nederland, wegbeheerders, politie, OM en ROVZ hebben gemaakt over de Slik-aanpak. Daarin staat dat degene die de oogst binnenhaalt, zijn best moet doen om vervuiling van de weg te voorkomen.