Zeeuwse PvdD tevreden over lijst

De Partij voor de Dieren in Zeeland is tevreden nu kamerlid Esther Ouwehand toch weer op de kandidatenlijst van de partij staat.
Ouwehand stond niet op de conceptlijst voor de verkiezingen op 9 juni. Uit onvrede daarmee weigerde de Zeeuwse tak van de Partij voor de Dieren campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op een besloten congres heeft de Partij voor de Dieren besloten om Ouwehand toch mee te laten doen. Wat er precies op het congres besproken is, wil niemand zeggen.