Zeeuwse MBO'ers beter dan landelijk

Zeeuwse MBO'ers beter dan landelijk
Zeeuwse MBO'ers beter dan landelijk © OZ
MBO
MBO © OZ

Allochtonen

OOST-SOUBURG - MBO-leerlingen van allochtone afkomst stoppen vaker voortijdig met hun opleiding dan autochtonen. Het Zeeuwse gemiddelde is 4,4 procent uitval. Maar bij Zeeuwse leerlingen van Nederlandse afkomst is de uitval 3,7 procent, bij buitenlandse afkomst is het 7,9. De provincie met de hoogste uitval is Zuid-Holland, maar daar is het aandeel allochtone MBO'ers groter dan buiten de Randstad.
Zorgen
Toch zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld bij bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals van het Scalda College. Volgens hem komt het door de wet toelatingsrecht. Die wet geeft studenten vanaf 1 augustus volgend jaar het recht om de studie van zijn eerste keuze te volgen. Zelfs als ouders of docenten dat geen goed idee vinden. De kans bestaat dan dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters gaat groeien omdat studenten niet op de juiste plek zitten ook al denken zij zelf van wel. 

Afname

Vanaf 2012 hanteert het CBS, die deze cijfers vandaag bekend maakte, een nieuwe rekenmethode. Sindsdien is er een lichte afname van het aantal voortijdige schoolverlaters te zien. Volgens het CBS is de daling sterker onder scholieren van Nederlandse afkomst. De dalende trend is ook in Zeeland te zien.

Jongens en meisjes

Meisjes houden het langer vol op het MBO dan jongens, blijkt in alle provincies (zie grafiek). Jongens haken sneller af. Vanaf alle meisjes in in het Zeeuwse MBO stopte 3,7 procent in het schooljaar 2014/2015, tegenover 4,9 procent van de jongens.  

Grafiek MBO voortijdige schoolverlaters