De Halve Maen steelt de show in Middelburg (video)

De Halve Maen steelt de show in Middelburg (video)
De Halve Maen steelt de show in Middelburg (video) © OZ
De Halve Maen

Eerste Europeaan bij Manhattan

MIDDELBURG - De Halve Maen is een replica van het schip waarmee Henry Hudson in 1609 probeerde een kortere zeeroute naar China te vinden, in opdracht van de VOC. Die vond hij niet, maar hij gooide wel als eerste Europeaan het anker uit bij een eiland, dat de Nederlanders ‘Manahatta’ noemden. Naar de Indiaanse naam die ‘de plaats waar wij het hout voor bogen halen’ betekent.

New York

Nederlandse kooplieden roken na terugkomst van het schip direct grote kansen voor handel. Dat leidde tot het ontstaan van de kolonie Nieuw Nederland en de stad Nieuw-Amsterdam, het latere New York.

— Arjan Beekman (@apbeekman)
">
In bruikleen
In mei 2015 kwam een getrouwe replica van het schip voor vijf jaar uit de Verenigde Staten naar Nederland. Het Westfries Museum, het museum van de Gouden Eeuw, kreeg het schip in bruikleen.