Actie tegen drugs in verkeer scoort

De groep die het gevaarlijk vindt om te rijden na gebruik van drugs steeg van 24 naar 50 procent. Ook schatten ze de pakkans hoger in.
Toch zegt veertig procent wel eens te hebben gereden na het gebruik van drugs. Bij ongeveer tien procent van alle ongelukken met gewonden is sprake van drugsgebruik. Daarbij komen landelijk tachtig mensen om.