'Grootste angst over Thermphos komt uit' (video)

'Grootste angst over Thermphos komt uit' (video)
'Grootste angst over Thermphos komt uit' (video) © OZ
Reactie De Bat Thermphos

Geld op

MIDDELBURG - Vrijdag werd bekend dat de sanering van Thermphos veel langzamer verloopt dan verwacht. Het schoonmaken van het vervuilde terrein had in december afgerond moeten zijn, maar er is nog maar 22 procent van klaar. Ondertussen is de beschikbare 41 miljoen euro voor de sanering op. De provincie draait op voor de extra kosten. Die bedragen alleen al 700.000 euro per maand voor het veilighouden van het fabrieksterrein.
PvdA: Heel ernstig
Pvda-fractievoorzitter Anita Pijpelink noemt de situatie heel ernstig: "Dit komt hard aan en is van een niveau dat de provincie ontstijgt. Dit is een maatschappelijk probleem waarbij het Rijk te hulp moet schieten."
VVD: Ontgoocheld
"
Ik ben ontgoocheld", reageerde fractievoorzitter Kees Bierens van de VVD. "Een maand geleden was het beeld nog heel anders. En nu weten we eigenlijk niet meer hoe het verder moet. In de begroting voor 2017 staat dat er in het slechtste geval tien miljoen extra naar Thermphos moet. Toen ik dat las dacht ik eerst dat dit een totaalbedrag was verspreid over meerdere jaren. Nu dreigt het tien miljoen per jaar te worden. Erg verontrustend!"
Reacties Statenleden Thermphos
SGP: Zorgwekkend
Statenlid Harold van de Velde noemt de situatie bij Thermphos zorgwekkend. Hij vraagt zich af waarom nu opeens de noodklok wordt geluid. "Dat het er niet goed voorstond wisten we, maar dat het zo slecht ging is een verrassing." Hij wil dat de provincie zich hard en zakelijk opstelt naar de aannemer die de sanering van Thermphos uitvoert. "We moeten ze aan de afspraak houden. Hij heeft gezegd: We doen het voor dit geld. Daar houden we hem aan."
CDA: Schokkend
"We hebben 41 miljoen euro uitgegeven en we zitten nog maar op 22 procent", stelde Hannie Kool van het CDA vast. "Dat is schokkend. We wisten dat het er slecht voor stond, maar dit komt toch als een verrassing. Zeker nu er geen einddatum voor de sanering van Thermphos bekend is, kan ik niet anders zeggen dat het schokkend is." Kool vraagt zich af of de regels voor de sanering van Thermphos mogelijk verruimd kunnen worden om de problemen te verzachten."
ChristenUnie: Moedeloos
"Onze grootste angst is waarheid geworden", reageerde Jan-Henk Verburg van de ChristenUnie. "Ik word er moedeloos van, zeker nu er geen zicht is op een oplossing. Het lijkt erop dat we tegen beter weten in toch geprobeerd hebben om het probleem op te lossen. En dat we dat nu na 41 miljoen euro ontdekken." Over de 700.000 euro per maand die nodig is om het fabrieksterrein veilig te houden zei hij: "Als dat te lang duurt, zijn we als provincie al onze investeringsruimte voor de komende jaren kwijt."
luchtfoto Thermphos
luchtfoto Thermphos © OZ
BrandgevaarDe 700.000 euro per maand die nodig is om het fabrieksterrein veilig te houden worden gebruikt voor brandweer, eerste hulp en het betalen van operators (mensen die kennis hebben van de fabriek). Een woordvoerder van Mourik BV, een van de bedrijven die betrokken is bij de sanering van Thermphos, vertelde vrijdag aan Provinciale Staten: "De brandweer op het terrein van Thermphos is nog steeds nodig omdat de hele fabriek is vervuild met fosfor. Dat is stof die in brand vliegt als er zuurstof bij komt. Daarom worden de gebouwen 24 uur met stikstof onder controle gehouden. Als dat niet gebeurt vliegt de fabriek in de fik en heb je een gigantische milieuramp.
Hulp Rijk
Verantwoordelijk gedeputeerde De Bat roept de hulp van het Rijk in om de problemen bij Thermphos op te lossen. "Nergens ter wereld is ooit een fabriek op deze manier ontmanteld. De problemen ontstijgen het niveau van de provincie. Daarom roepen we de hulp van de rijksoverheid in om het probleem op te lossen."
15 december
Het is de bedoeling dat er op 15 december een nieuw plan ligt voor de sanering van Thermphos. Daarin moet duidelijk worden of en hoe de provincie verder gaat met de sanering, wat de financiële consequenties zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.