Plan: 5.000 hectare nieuw bos in Zeeuws-Vlaanderen

Plan: 5.000 hectare nieuw bos in Zeeuws-Vlaanderen
Plan: 5.000 hectare nieuw bos in Zeeuws-Vlaanderen © OZ
Bos2
Bos2 © OZ

Concrete klimaatacties

OOST-SOUBURG - Dagblad Trouw meldt dat het plan woensdag wordt aangeboden tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam. Staatssecretaris Dijksma heeft die top bijeengeroepen om het VN-klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete acties.

Ingrijpend maar haalbaar

Volgens natuur- en milieuorganisaties, houtverwerkers, papier- en kartonfabrieken, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en bosbeheerders kan de hele keten van bos en hout bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Ze hebben een jaar gewerkt aan hun groenplan. In Trouw noemt Harry Hekhuis van Staatsbosbeheer het plan "ingrijpend". "Het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is"

Plaats in Zeeuws-Vlaanderen

Volgens de opstellers van het plan is nog wel ruimte te vinden voor al het nieuwe bos. Er wordt gedacht aan Zeeuws-Vlaanderen (5.000 hectare) en vooral aan Groningen en Drenthe (30.000 hectare).