'Door Brouwerseiland moet Zeeland op slot'

'Door Brouwerseiland moet Zeeland op slot'
'Door Brouwerseiland moet Zeeland op slot' © Omroep Zeeland / Brouwerseiland
© Omroep Zeeland / Jan van der Linde
MIDDELBURG - Foto: Jan van der Linde

Beperkt

De hoeveelheid stikstof die mag neerslaan in natuurgebieden is wettelijk beperkt. Volgens GroenLinks brengt de stikstof die door dit project neerslaat Zeeland net over die grens en gaat de provincie daarom mogelijk na aanleg van Brouwerseiland 'op slot'. De partij schrijft dat in nieuwe schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur.

'Op slinkse wijze'

GroenLinks stelde eerder ook al kritische vragen. Volgens de partij probeert het dagelijks gemeentebestuur de plannen op slinkse wijze erdoor te drukken voor een nieuwe wet ingaat die strengere eisen stelt aan dit soort projecten. De provincie ontkent dat. Daarom komt de partij nu met nieuwe vragen.

'Schadelijk'

Volgens GroenLinks is het resort bij de Brouwersdam wel degelijk schadelijk voor de omliggende natuur. Bovendien vindt de partij dat onvoldoende is aangetoond wat het nut van de plannen is.

Zorgen

De D66-fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland uitte eerder al zorgen over de gevolgde procedure, waarbij alle zes de ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage liggen, en nog wel in de vakantieperiode ook. Uit de antwoorden bleek dat dit gebeurde op aandringen van de provincie.

Surfspot

Ook surfers protesteren al langer tegen de plannen. Zij zijn bang dat de geplande bebouwing de wind belemmert, zodat de surfers hun surfspot kwijtraken.