Hotel Britannia mag worden gesloopt

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de geplande sloop van hotel Britannia.
Dit betekent dat het verpauperde hotel aan de Boulevard in Vlissingen gesloopt mag worden. Wanneer is nog niet bekend.
Over de verdere aanpak zal een voorlichtingsavond worden gehouden voor omwonenden. De verwachting is dat de sanering van asbest veel tijd in beslag gaat nemen.