Vrijheidstrein op Zeeuwse spoorlijn

Het 100 meter lange treinstel is van binnen en van buiten omgebouwd tot een rijdende expositie met als centrale thema 'Stilstaan bij vrijheid'.
Reizigers werden uitgenodigd om in de trein mee te denken over wat nodig is om vrijheid wereldwijd te realiseren. Ze werden ook geattendeerd op historische en actuele sporen van de bevrijding.