Akkoord over bouwen aan de kust

Akkoord over bouwen aan de kust
Akkoord over bouwen aan de kust © OZ
Kustbebouwing
Kustbebouwing © OZ

Per provincie

OOST-SOUBURG - Schultz kondigde dinsdag aan dat provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en de toeristische sector per provincie gaan bepalen waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Ze verwacht dat eind november het 'definitieve kustpact' kan worden gesloten.

Kustvisie

Dit kustpact lijkt sterk op de Zeeuwse kustvisie. Daarin werken ondernemers, overheden en natuurbeschermers samen aan een eenduidig kustbeleid, waarin wordt bepaald wat er wel en niet mag gebeuren met de kust.

Breed gedragen nationaal pact

Begin dit jaar kwam de bewindsvrouw met een plan om meer bebouwing langs de kust mogelijk te maken. Dat leidde tot veel ophef en stuitte op veel verzet. De minister trok haar voorstel in en ging om tafel met belangengroeperingen in de hoop zo tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen.