Minister Kamp gaat eindelijk zijn best doen voor Zeeland (video)

Minister Kamp gaat eindelijk zijn best doen voor Zeeland (video)
Minister Kamp gaat eindelijk zijn best doen voor Zeeland (video) © OZ
Minister Kamp

Motie van de SGP

DEN HAAG - "Zeeland dreigt te verpieteren tussen Antwerpen en de Randstad", stelde Roelof Bisschop van de SGP. "Toch reageert de minister afhoudend op hulpvragen uit Zeeland. Dat moet anders: de minister moet snel geld vrij maken voor Zeeland". Die eis heeft de SGP in motie opgenomen die steun krijgt van een Kamermeerderheid.

Waarom zo afhoudend?

Ook het Zeeuwse PvdA-Kamerlid Albert de Vries was kritisch naar de minister: "Als u op voorhand vindt dat er geen problemen in Zeeland zijn, waarom roept u dan een commissie in het leven? Waarom vraagt u oud-premier Balkenende om die commissie te leiden? En waarom reageert u zo afhoudend op verzoeken van de Tweede Kamer. Dit is weinig chique."

Financiële draagkracht

De Vries riep de minister op om in overleg te blijven met Zeeland over een oplossing voor de verliesgevende kerncentrale. Hij diende een motie in die het kabinet oproept om daarbij rekening te houden met de financiële draagkracht van de provincie. "De algemene reserve van de provincie Zeeland is 33 miljoen euro. Bovendien gaat er straks 700.000 euro per maand extra naar het veilig houden van de voormalige fosforfabriek Thermphos", ondersteepte De Vries de noodzaak van zijn motie.
Interview Albert de Vries
Positiever dan vorige keer
Minister Kamp reageerde aanmerkelijk positiever op de verzoeken van de Tweede Kamer dan twee weken geleden. Toen zei hij nog dat 'Zeeland niet zielig is'. Nu erkende hij dat de provincie problemen heeft waar de rijksoverheid bij moet helpen. 
Kansen voor bèta-college
Die hulp zegde hij toe. Hij gaat kijken in welke programma's van de rijksoverheid en de Europese commissie zit, dat voor Zeeuwse plannen gebruikt kan worden. Ook zei hij kansen te zien dat het ministerie van Onderwijs vanaf 2018 geld uittrekt voor een bèta-college, zeg maar een technische universiteit voor Zeeland.
Goed uitgewerkte plannen
De minister benadrukte dat Zeeland met goed uitgewerkte plannen moet komen. Alleen dan kan hij harde financiële toezeggingen doen. "Mijn ministerie heeft geen begrotingspost waarin speciaal voor Zeeland miljoenen zijn uitgetrokken." 
Interview André Bosman

Voorzichtig optimisme
Zeeuwse Kamerleden Albert de Vries (PvdA) en André Bosman (VVD) waren na afloop van het overleg positief over de toezegginggen van de minister. "Dit klinkt al beter dan twee weken geleden", zei de Vries die nu voorzichtig optimistisch is. Bosman riep de provincie op de Zeeuwse plannen nog beter uit te werken, desnoods tot drie cijfers achter de komma.
Minister Kamp
Minister Kamp © OZ