Veerbootplan gaat door ondanks bezwaren oppositie

© Omroep Zeeland / Ria Mes
MIDDELBURG - 4 miljoen verlies
De maatregelen zijn nodig omdat de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens met verlies draait. De provincie moet ieder jaar 4 miljoen euro bijleggen. Er maken veel minder mensen gebruik van de boot dan was verwacht. Ook zijn er vaak technische problemen met de schepen, waardoor ze met enige regelmaat niet varen. Met één nieuwe boot wil het provinciebestuur garanderen dat de veerdienst ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Meer reizigers

Het voorstel van het provinciebestuur kreeg steun van de coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA. Wel willen die partijen dat er zo snel mogelijk een marketing- en promotiecampagne wordt opgezet die ervoor moet zorgen dat er meer mensen met de boot meegaan.

Wifi

De coalitiepartijen willen ook kijken of de veerboot aantrekkelijker gemaakt kan worden voor toeristen. De komende tijd wordt onderzocht of er horeca kan komen bij de opstappunten in Breskens en Vlissingen. Ook is het de bedoeling dat er op korte termijn aan boord van de schepen wifi, oplaadpunten voor elekrische fietsen en catering kan komen.

Kaartjes mogelijk duurder

Ook willen CDA, PvdA, SGP en VVD laten onderzoeken of de kaartjes voor de veerboot duurder kunnen worden. Maar dat mag er van de coalitiepartijen niet voor zorgen dat het aantal passagiers op het fietsvoetveer nog verder afneemt.
Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens
Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens © OZ

Protesten oppositie

Met de steun van de coalitiepartijen haalden protesten van de oppositie niet veel meer uit. De Partij voor Zeeland diende samen met de SP, 50PLUS, GroenLinks en ZeelandLokaal een voorstel in om het besluit over de veerboot uit te stellen. Zij gaan niet akkoord met minder afvaarten en willen dat het provinciebestuur meer tijd neemt om met een beter uitgewerkt voorstel te komen.

Elektrische schepen

Die partijen willen dat de provincie ook serieus kijkt naar voorstellen van Sebastiaan Keijmel uit Breskens. Die heeft op eigen initiatief scenario's uitgewerkt waarbij hij is uitgegaan van elektrische schepen. Die zouden volgens Keijmel twee keer per uur kunnen varen, misschien zelfs auto's mee kunnen nemen, veel beter voor het milieu zijn en tot 25 miljoen euro goedkoper zijn dan de plannen van het provinciebestuur.
Geen auto's
Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas wees de optie van auto's aan boord van de nieuwe veerboot resoluut van de hand. "Het gaat om openbaar vervoer, en daarom hebben we besloten dat er geen auto's mee kunnen varen." Hij wees erop dat er forse investeringen nodig zijn om het mogelijk te maken dat auto's aan boord kunnen en er weer af kunnen rijden. Bovendien is daar volgens hem extra personeel voor nodig.
2024
Provinciale Staten wilden ook weten of 2024 wel het beste moment is om een nieuwe veerboot aan te schaffen. Daarover zei Van der Maas dat 2024 het richtjaar is. "Maar we gaan uitzoeken wat echt het ideale moment is. Dat kan 2024 zijn, dat kan later zijn, maar het kan ook eerder zijn."
Stemming
Uiteindelijk steunden behalve de coalitiepartijen ook de ChristenUnie, D66 en de PVV het voorstel. De PVV gaf in een stemverklaring nog aan het te betreuren dat er niet serieus wordt gekeken naar de alternatieven van Sebastiaan Keijmel.