Licht op groen voor extra geld Waterdunen

Licht op groen voor extra geld Waterdunen
Licht op groen voor extra geld Waterdunen © OZ
© OZ

Waterdunen

MIDDELBURG - Waterdunen is een kustversterkingsproject in West-Zeeuws-Vlaanderen waarbij een nieuw natuurgebied wordt aangelegd. Ook komen er vakantiewoningen, een duincamping en een hotel. Het gaat om een gebied van 350 hectare. Het project Waterdunen is begroot op 200 miljoen euro.

Soberder

Het project heeft de laatste tijd te maken met veel tegenvallers waardoor het tekort nog veel verder dreigde op te lopen dan de 3,7 miljoen waarover Provinciale Staten vrijdag debatteerden. Maar het ministerie van Economische Zaken schiet financieel te hulp met een bijdrage uit het Natuurpakket Westerschelde. Ook wordt het project een stuk soberder. De wandelpaden worden niet geasfalteerd en de boulevard wordt minder luxe dan eerst de bedoeling was.

Inlaatkreek

Het provinciebestuur had ook op een financiële bijdrage van Sluis gerekend bij het beheer en onderhoud van de inlaatkreek. Maar de gemeenteraad van Sluis heeft vorige week besloten dat niet te doen. Dat is een nieuwe tegenvaller bij het project. Veel partijen willen weten hoe verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu dat gaat opvangen. 
Laatste keer
De meeste partijen in Provinciale Staten spraken hun steun uit om het tekort van 3,7 miljoen euro te dekken uit de algemene reserve. Maar er was ook kritiek. Het CDA stelde dat dit de laatste keer is dat er extra provinciegeld naar Waterdunen gaat. Ook mag de opleverdatum van het gebied, die gepland is op augustus 2018, niet opnieuw vertraging oplopen.
© oz
Open eindjes
D66 en SGP maken zich zorgen over de open eindjes en onduidelijkheden bij het project. De SP vroeg zich tijdens het debat af of het wel verantwoord is om, gezien de financiële positie van de provincie, 3,7 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Die partij stemde daarom tegen het voorstel.
Nieuwe tegenvallers
Verantwoordelijk gedeputeerde De Reu sluit niet uit dat er nog meer tegenvallers komen bij Waterdunen. Daarom wil hij nu nog geen beroep doen op de post onvoorzien waar nu nog vier miljoen euro in zit. CDA en VVD stelden voor om als dat bedrag blijft staan de paden in Waterdunen toch te asfalteren en de boulevard toch iets luxer uit te voeren.
2018 klaar
Maar De Reu vindt dat niet verstandig: "Ik denk dat we die post onvoorzien nog nodig gaan hebben. Daarom moeten we daar nu nog geen greep in doen." Wel zei hij te verwachten dat het project wat de provincie betreft in augustus 2018 is afgerond. "Maar recreatieondernemer Molencaten zal na die datum nog verder gaan met de invulling van het gebied."

Dossier

Kijk voor meer berichten over het project in het Omroep Zeeland dossier: Natuur en recreatie samen in Waterdunen