Splitsen Delta kan, mits Den Haag betaalt voor kerncentrale

Splitsen Delta kan, mits Den Haag betaalt voor kerncentrale
Splitsen Delta kan, mits Den Haag betaalt voor kerncentrale © OZ
Delta
Delta © OZ

Tussenvonnis

AMSTERDAM - Het Amsterdamse hof komt tot het oordeel in een tussenvonnis. Het is één van de laatste passages in een langlopend conflict tussen Delta en de Staat over de Nederlandse splitsingswet. Die wet verbiedt energiebedrijven om zowel energie te verkopen als kabels en leidingen te beheren. De wet is in het leven geroepen om de beschikbaarheid van de netwerken te garanderen.
Europees Hof van Justitie
Delta heeft lange tijd samen met energiebedrijf Eneco zelfs tot aan het Europees Hof van Justitie gestreden tegen de splitsing. Volgens de bedrijven tast de wet de financiële positie van Nederlandse energiebedrijven aan, terwijl elders in Europa bedrijven niet gedwongen worden om onderdelen af te stoten. Dat werd door het Europees Hof niet erkend.
Paleis van Justitie in Amsterdam
Paleis van Justitie in Amsterdam © John Marshall
Foto: John Marshall
Doorverkopen beperkt
Het hof schrijft dat Delta beperkt is in het doorverkopen van commerciële activiteiten omdat het bedrijf de kerncentrale "niet aan willekeurige partijen zal kunnen verkopen". De centrale moet namelijk in Nederlandse handen blijven. Dat betekent volgens het hof dat Delta niet vrij is om zelf te kiezen welke onderdelen ze wel of niet moet verkopen om te kunnen overleven.
'Splitsing niet aan de orde'
In een eerste reactie op het vonnis van het Amsterdamse gerechtshof laat een woordvoerder van Delta weten dat "splitsing niet aan de orde mag zijn, zolang de Staat geen adequate nadeelcompensatie biedt voor het feit dat Delta met een onverkoopbare kerncentrale achterblijft. Delta verwacht dat door de Staat nu een echt adequate voorziening wordt aangeboden om het nadeel van Delta te verzachten." Een dergelijke compensatie is tot nu toe uitgebleven.
Definitief oordeel
Het gerechtshof wacht op een reactie van de Staat voordat het half december met een definitief oordeel komt. Wel concludeerde het hof dat Delta in principe geen aanspraak kan maken op het EVRM, waarin het bezit van eigendom vastgelegd, omdat het bedrijf onderdelen kan verkopen om geld te verdienen. Delta heeft inmiddels onderdelen in de etalage staan. Komende zomer moet de splitsing van Delta afgerond zijn.