Taalhuizen blijken broodnodig in Zeeland (video)

Taalhuizen blijken broodnodig in Zeeland (video)
Taalhuizen blijken broodnodig in Zeeland (video) © oz
tweede taalhuis

Middenmoot

GOES - De Zeeuwen bevinden zich qua laaggeletterdheid met 12,8 procent ten opzichte van de andere provincies in de middenmoot. In Friesland (13,4 procent), Zuid-Holland( 15) en Flevoland (16,2) ligt het percentage laaggeletterden hoger dan bij ons. Sinds 2007 wordt actie ondernomen om de laaggeletterdheid te bestrijden maar veel succes lijkt het nog niet te hebben aangezien het gemiddelde percentage toen ook rond de dertien procent lag.

Leesniveau groep 8

Daarbij is de maatstaf het leesniveau van een kind dat net uit groep 8 van de basisschool komt. Wie als volwassene nog steeds op dat niveau zit, of eronder, wordt door de deskundigen 'laaggeletterd' genoemd.
Percentages laaggeletterdheid Zeeland
Percentages laaggeletterdheid Zeeland © OZ

Laaggeletterdheid

In juni opende het eerste Taalhuis op Walcheren, met loketten in de bibliotheken van Middelburg en Vlissingen. Het Taalhuis probeert Zeeuwen met een taalachterstand ertoe te bewegen om naar een bibliotheek te komen en een manier te vinden om hun laaggeletterdheid tegen te gaan.

Taalmaatje

Met een intakegesprek wordt bepaald wat iemand nodig heeft en daarna wordt er een actieplan ontwikkeld. Een laaggeletterde kan lessen gaan volgen die door vrijwilligers worden gegeven, of met een zogenoemd taalmaatje op pad. Het taalmaatje neemt de laaggeletterde op sleeptouw en helpt bij het lezen en schrijven.
© oz

Snel evalueren

Volgens de coördinator van het Taalhuis in Goes, Monique van Kol, worden de resultaten al in april 2017 geëvalueerd. "We willen weten hoeveel taalvragers zich gemeld hebben, wat voor hulp ze gevraagd hebben en hoe ze geholpen zijn." Daarna wordt gekeken of ook op andere plekken in de Oosterschelderegio taalhuizen worden opgestart.