PvZ wil aan tafel over vos

© Ron Brouwer

Tafel

OOST-SOUBURG - De partij vraagt aan Gedeputeerde Staten om met een 'vossentafel' te komen, waarin natuurbeschermers, landbouwers en jagers samen bepalen hoeveel vossen aanvaardbaar zijn voor Zeeland. 

Toename

Volgens fractievoorzitter Francois Babijn is het aantal vossen sinds 2006 sterk toegenomen en is het in zowel het belang van natuurbeschermers, landbouwers en jagers om het natuurlijke evenwicht te behouden. "Het aantal weidevogels neemt af, dus we zitten met een probleem", volgens Francois Babijn. 

Gezamenlijk

Babijn vindt het vooral van belang dat de organisaties nu samen aan tafel gaan en niet los van elkaar actie ondernemen: "Hoe kan je dit nou beter aanpakken dan in gezamenlijk overleg." Daarnaast is het overleg ook belangrijk om tot een compromis te komen tussen de verschillende partijen: "Er zijn enorme tegenstellingen. De een ziet dit als een probleem en de andere weer niet." Met het overleg hoopt Babijn daar een einde aan te maken, zei hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker:  
ITEM Pleidooi voor vossenoverleg

Bedreiging

In september riep voorzitter Piet Maas van de vogelhoudersvereniging Aviornis al op om iets te doen tegen de groeiende vossenpopulatie in Zeeland. Hij vreest dat, wanneer er niks gedaan wordt, beschermde weidevogels verdwijnen uit Zeeland. In de statencommissie Ruimte vroeg hij toestemming om 's nachts op de dieren te mogen jagen. Nu mag dat alleen overdag.
Bestaande zandplaten in de Deltawateren moeten omgevormd worden tot vos-vrije eilanden
Bestaande zandplaten in de Deltawateren moeten omgevormd worden tot vos-vrije eilanden © OZ

Voorzorgsmaatregelen

Het Zeeuws Landschap heeft al voorzorgsmaatregelen genomen tegen de oprukkende vossen. Om broedende en foeragerende vogels zoveel mogelijk te beschermen heeft de organisatie meer rasters en kunstholen geplaatst.

Eilanden

De vogels broeden vaak op schorren, maar daar zijn de vossen bijna niet meer weg te houden. Daarom wil het Zeeuws Landschap vosvrije broedeilanden aanleggen in de Oosterschelde en Westerschelde. Dat plan kost enkele miljoenen euro's schat het Zeeuws Landschap in.