Komst Decathlon naar Middelburg voorlopig van de baan

MIDDELBURG - Nieuwe eigenaar ZEP-terrein
Decathlon zou in een nieuwe winkel komen op het ZEP-terrein net buiten het centrum van de stad. Volgens het college wil de eigenaar van het terrein de grond verkopen. Waarschijnlijk wordt het terrein dit jaar nog in de verkoop gezet, staat in de memo. Met de bouw van de nieuwe winkel voor de Decathlon wordt gewacht tot er een nieuwe eigenaar is. Die eigenaar moet dan wel eerst nog een akkoord bereiken met de Franse winkelketen.

Bezwaren afgewezen

De Raad van State wees in maart het laatste bezwaar tegen de komst van de sportwinkel van de Middelburgse ondernemers af. Met dat besluit leek de weg vrij voor de komst van de winkel. De gemeente schrijft in de memo dat de nieuwe vertraging niet betekent dat de sportwinkel helemaal niet komt. De omgevingsvergunning die is afgegeven kan pas na twee jaar mogelijk ingetrokken worden, niet na zeven maanden.