Oproep bedrijven: Zeeland, kies voor viaducten

Oproep bedrijven: Zeeland, kies voor viaducten
Oproep bedrijven: Zeeland, kies voor viaducten © OZ
Sloeweg
Sloeweg © Omroep Zeeland

Kruispunt

'S-HEERENHOEK - Het gaat om de invulling van het kruispunt van de Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en de Bernhardweg, in de buurt van 's-Heerenhoek. Daarvoor heeft de provincie zes varianten bekeken en de optie met de drie viaducten, ook wel de stervariant genoemd, is simpel gezegd de beste, maar ook de duurste optie.

Pamflet

Binnenkort neemt de provincie hierover een definitief besluit. Daarom hebben de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten donderdag van meerdere Zeeuwse werkgeversverenigingen een pamflet ontvangen met daarop zes argumenten voor de stervariant.

Samenwerking

Het pamflet komt voort uit de samenwerking van de organisaties BZW, PORTIZ, TLN, EVO-Fenedex en MKB Nederland. Ze schrijven dat de onbelemmerde doorstroming tussen Goes en Gent cruciaal is voor bedrijven als vestigingsvoorwaarde. Dus wanneer bedrijven zich oriënteren op verhuizing of uitbreiding maakt de stervariant Zeeland aantrekkelijker als vestigingslocatie.

Snelste optie

De versie met de drie viaducten de snelste optie. De vertraging bij andere varianten varieert volgens eerdere onderzoeken door de provincie tussen de 7 en de 28 seconden. Dat lijkt weinig, maar wanneer gekeken wordt naar al het verkeer dat in een jaar over het kruispunt rijdt, maakt het een groot verschil voor zowel economie als milieu, staat in het pamflet.

Kans op ongelukken

Ook de verkeersveiligheid is gebaat bij de keuze voor de drie viaducten, omdat er in die versie minder geremd hoeft te worden. En wanneer weggebruikers minder hoeven te remmen is de kans op ongelukken kleiner, is het argument.

Calamiteit

Eerder deden ook de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Borsele een oproep om te kiezen voor de drie viaducten. Niet alleen omdat het beter is voor de economie en omdat er minder risico is op ongelukken in die variant, maar ook omdat de goede doorstroming belangrijk is als een deel van Zeeland moet worden ontruimd bij een grote calamiteit.

Duurdere versie

Tot nu toe hield de provincie een slag om de arm. Want de keuze voor de duurdere versie met de drie viaducten brengt ook meer kosten met zich mee dan de andere varianten. En die hogere kosten zijn niet gedekt.

Meevaller

Wel bleek in juni dat er als de keuze op de drie viaducten zou vallen een financiële meevaller is van 3,5 miljoen euro. Maar dan nog kost deze variant rond de 20 miljoen euro, terwijl de kosten voor de andere varianten variëren van 0,1 miljoen tot 14 miljoen euro.

Meer rendement

Voor de Zeeuwse bedrijven zijn die hogere kosten geen goed argument om niet voor de drie viaducten te kiezen. Die optie kost weliswaar nu meer geld, maar op termijn levert deze optie wel meer rendement op. Ook hier geldt dus volgens hen het spreekwoord: goedkoop is duurkoop.