Bijna 1300 Zeeuwse kinderen naar te laag niveau gestuurd

Bijna 1300 Zeeuwse kinderen naar te laag niveau gestuurd
Bijna 1300 Zeeuwse kinderen naar te laag niveau gestuurd © oz
Schoollokaal
Schoollokaal © OZ

Eindtoets

OOST-SOUBURG - Sinds vorig jaar is niet de score van de eindtoets, maar het schooladvies bindend voor het niveau van de vervolgschool. Scholen mogen kinderen dus een schooladvies meegeven dat hoger of lager is dan de indicatie van de eindtoets. 
Lager schooladvies
In Zeeland gaat het in veruit de meeste gevallen om een lager schooladvies dan op basis van de score van de eindtoets mag worden verwacht. De school adviseert dan bijvoorbeeld vmbo, terwijl de groep 8-leerling de toets op havo-niveau gemaakt heeft.

Slechter

Het afgelopen jaar waren er in Zeeland 1525 kinderen die op hun eindtoets hoger scoorden dan het schooladvies. Slechts bij 16 procent van die scholieren werd het schooladvies naar boven bijgesteld. Zeeland scoort hiermee slechter dan het landelijke gemiddelde, waar 20 procent van de kinderen uiteindelijk alsnog een hoger advies krijgt.

'Wanpraktijken'

Het ministerie van Onderwijs heeft onderzocht welke scholen bij het geven van hun schooladvies zijn afgeweken van de eindtoetsscore en hoe vaak ze dat hebben gedaan. Met de openbaarmaking van deze cijfers wil staatssecretaris Sander Dekker een einde maken aan wat hij 'wanpraktijken' noemt.
Franca Treur
Vorig jaar kwamen al enkele Zeeuwse scholen negatief in het nieuws met hun afwijkende school-advies, wat toen door Omroep Zeeland het 'Franca Treur-complex' werd genoemd. Naar de schrijfster die in Dorsvloer vol Confetti de onwil van de reformatorische Zeeuwse ouders beschrijft om hun dochter naar het VWO te laten gaan.
Ranglijst
Hieronder vind je de ranglijst van Zeeuwse scholen die in 2016 te laag werden beoordeeld. Klik op de kolomkoppen om de volgorde aan te passen. Scholen voor speciaal onderwijs en scholen met minder dan zes leerlingen in groep 8 zijn niet in deze lijst opgenomen. In de laatste kolom staat het percentage kinderen dat alsnog, ook na de herziening, met een hogere score naar een lagere vervolgschool gaat. 

Ranglijst scholen di een lager advies voor een vervolgschool gaven.

De Hille

Uit dit overzicht blijkt dat veruit de meeste scholen een lager niveau adviseren dan de indicatie op basis van de score op de eindtoets. Alleen basisschool De Hille in Terneuzen heeft méér kinderen (negen) alsnog een hoger schooladvies gegeven dan de indicatie van de schoolinspectie (acht).

Bron

Alle statistiek in dit bericht is gebaseerd op de publicaties van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om twee databestanden. Namelijk die van de Eindscores Basisonderwijs en Schooladvies Basisonderwijs.