Jongeren zijn kwetsbaarder dan ooit door internet (video)

Jongeren zijn kwetsbaarder dan ooit door internet (video)
Jongeren zijn kwetsbaarder dan ooit door internet (video) © OZ
© OZ
KAMPERLAND - Gepest
In 2014 gaven ruim 400 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan wel eens gepest te zijn op internet. Ruim 11 procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar werd geconfronteerd met cyberpesten.

Laster

Eén van de meest voorkomende vormen van cyberpesten onder jongeren van 15 tot 18 jaar is laster. Dat is bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsende teksten op internet of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web. Ook stalken en bedreiging met geweld vallen onder laster.
Symposium Kwetsbaar online

Symposium

Indigo, dat zich bezighoudt met verslavingszorg, ziet dit probleem ook en hebben om die reden het symposium 'Kwetsbaar Online' georganiseerd. Cyberpesten, sexting, grooming en gameverslaving kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.

Ernstige psychische problemen

Denk aan een negatief zelfbeeld, angst, gevoelens van schaamte en eenzaamheid, verslechtering van de schoolprestaties, in aanraking met politie en ernstige psychische problemen. Ouders, professionals maar ook de jongeren zelf worstelen hiermee.
© OZ
Veilig online
Er zijn in Zeeland verschillende organisaties die bezig zijn te zorgen dat jongeren veilig online kunnen en goede voorlichting krijgen, maar een gezamenlijke aanpak is er niet.

Ultiem doel

Volgens Jan de Vlieger van Indigo, die het symposium heeft georganiseerd, moet daar dus verandering in brengen. "Met het symposium Kwetsbaar online willen we met de verschillende betrokken organisaties een eerste stap zetten om tot samenwerking te komen en samen preventief beleid te bepalen. Sociale veiligheid voor alle Zeeuwse kinderen en jongeren is het ultieme doel!" 
© oz

Voorlichting

Op meerdere scholen in Zeeland wordt er de laatste jaren aandacht besteed aan deze problematiek. Op de CSW in Middelburg worden gastlessen gegeven door Indigo aan alle brugklassers voorlichting. Daarnaast wordt er door de ITC onderwijscoördinator regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp en gaat hij in gesprek met de leerlingen. De school heeft ook een protocol hoe te handelen bij incidenten.  
Symposium Kwetsbaar online