Wel geld maar geen tijd voor veiligheid (video)

Wel geld maar geen tijd voor veiligheid (video)
Wel geld maar geen tijd voor veiligheid (video) © Omroep Zeeland
Zeeland veilig 1

Wel geld, geen tijd

VLISSINGEN - Uit het onderzoek blijkt verder dat Zeeuwen wel geld, maar geen tijd investeren in hun veiligheid. Zo kopen mensen wel een rookmelder, maar hangen ze die niet op. Ook denken mensen wel na over een mogelijke vluchtweg bij brand, maar oefenen ze die vluchtweg nooit.

Kennis

Het onderzoek richtte zich op brand, overstroming en de uitval van voorzieningen zoals elektriciteit. Daarbij komt naar voren dat de invullers van het onderzoek meer weten over brand. Zo geeft 80 procent aan dat ze weten dat je niet wakker wordt van rook. De kennis over wat je moet doen als de nutsvoorzieningen uitvallen ligt lager. Zo weet de helft van de ondervraagden niet of je nog mobiel kunt bellen tijdens een stroomstoring. 
© Omroep Zeeland/Provicom
Verandering
De HZ heeft ook onderzocht waar de geënquêteerden hun informatie vandaan halen als het gaat om noodsituaties. Zo blijkt dat verschillende leeftijdsgroepen op verschillende manieren bereikt willen worden. Om de kennis en de zelfredzaamheid te vergroten gaat de VRZ daarom in de toekomst anders met de Zeeuwen communiceren. Dat doen ze samen met onder andere de gemeenten.
Nulmeting
Het onderzoek is gedaan als nulmeting zodat duidelijk wordt wat de inwoners van Zeeland nu weten van risico's. Het is de bedoeling dat het onderzoek later wordt overgedaan om te zien of de maatregelen van de veiligheidsregio effect hebben.