Veiligheidsregio gaat anders met Zeeuwen praten (video)

Veiligheidsregio gaat anders met Zeeuwen praten (video)
Veiligheidsregio gaat anders met Zeeuwen praten (video) © Omroep Zeeland
Zeeland veilig 2

Leeftijden

MIDDELBURG - In het onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen als het gaat om hoe ze willen worden bereikt. De oudere geënquêteerden geven aan het liefst via de traditionele campagnes bereikt te worden. De jongeren kiezen daarentegen voor internet en sociale media.

Gemene deler

Over alle leeftijdsgroepen is er een gemene deler; de flyer. Daarvan geven alle bevraagden aan dat ze op die manier bereikt willen worden.

Actualiteit

De veiligheidsregio gaat ook inspringen op de actualiteit. Volgens directeur Elie van Strien willen mensen die bijvoorbeeld een brand in de straat hebben meegemaakt daar graag voorlichting over krijgen. Medewerkers van de VRZ gaan op sociale media als Twitter op zoek naar wat er besproken wordt over actuele gebeurtenissen en gaan daarop inspringen met voorlichting.