Ondernemer: we bouwen het Veerse Meer beslist niet vol (video)

Ondernemer: we bouwen het Veerse Meer beslist niet vol (video)
Ondernemer: we bouwen het Veerse Meer beslist niet vol (video) © OZ
Veerse Meer ergernis 1

Hoe ziet uw plan er precies uit?

WISSENKERKE - "Het is de bedoeling dat we een schiereiland aanleggen bij de Veerse Dam. Het zand gaan we proberen te halen uit het Veerse Meer. Dat gaan we gebruiken om hier de Plaat van Onrust, die verdwenen is sinds de aanleg van de Veerse Dam, weer zichtbaar te maken."

Hoe gaat het schiereiland eruit zien?

"Het wordt een landschap opgebouwd uit duinen en strand. Op het eiland zijn  we van plan om een hotel met 44 kamers te bouwen, twintig penthouses, 48 appartementen en twintig vrijstaande woningen."

Hoe groot wordt het eiland?

"Het eiland zelf wordt 31.000 vierkante meter, dus zeg maar een goeie drie voetbalvelden. Op de totale oppervlakte van het Veerse Meer is dat te verwaarlozen."

Er is veel protest tegen uw plan. Veel mensen zeggen: de kust is al zo vol en  nu komt er weer iets bij. Wat doen die protesten met u?

"Op dit moment sterkt het mij in de weg die ik ben ingeslagen. Ik heb veel respect voor alle emoties die dit plan losmaakt bij de mensen. Maar goed... so be it."

Wat is het ergste dat u naar uw hoofd geslingerd heeft gekregen?

"Op dit moment is dat de beeldvorming die er wordt gecreëerd. Het lijkt alsof we de eilanden in het Veerse Meer gaan volbouwen. Dat is beslist niet het geval."
Veerse Meer ergernis 2

Dit plan komt bijna gelijk met het Kustpact, waarin de Nederlandse overheid een rem wil zetten op het volbouwen van de kust...

"Ik ben me bewust dat er een Kustpact wordt ontwikkeld. Maar ik heb al zoveel visies, schetsen, gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen en toetsingskaders gezien, dat ik er alle vertrouwen in heb dat ook dit plan binnen dat Kustpact zal passen."

U bent dertien jaar bezig met plannen voor de Veerse Dam. De gemeente Noord-Beveland heeft dingen aan u toegezegd. Wat verwacht u van de gemeenteraad?

"Ik verwacht dat alle raadsleden van Noord-Beveland, ondanks het feit dat ze worden afgeschilderd als een kleine gemeente, uitstekend weten waar ze mee bezig zijn en dat ze een afgewogen besluit zullen nemen."

Snapt u het duivelse dilemma waar de raadsleden voor staan? Ze moeten kiezen tussen een achterban die het plan niet ziet zitten en hun beloftes aan een ondernemer...

"Als ondernemer moet ik me niet in de politieke arena begeven. Ik denk dat iedere partij zijn eigen afweging moet maken. Een gemiddelde Zeeuw snapt ook wel dat dit plan economisch goed kan zijn voor Zeeland."
Marco Doeleman
Marco Doeleman © OZ

​Steun meerderheid

​Uit een rondgang langs alle partijen in de gemeenteraad van Noord-Beveland blijkt dat het plan waarschijnlijk steun krijgt van een meerderheid. Donderdagavond debatteert de gemeenteraad over het schiereiland en over twee weken, op 24 november, nemen de raadsleden het besluit of de ondernemer verder mag gaan met zijn plan.

​Lees ook:
​- ​Eilandplan vormt duivels dilemma voor gemeenteraad
​- ​Veel Zeeuwen boos over plan schiereiland Veerse Meer
​- ​40 miljoen voor vakantieschiereiland in Veerse Meer