Middelburg bezuinigt 6, 7 miljoen euro

MIDDELBURG - De bezuinigingen zijn nodig omdat Middelburg, zoals alle gemeenten, veel minder rijksgeld gaat krijgen uit het Gemeentefonds.
Het gemeentebestuur moet bovendien een dreigend begrotingstekort van bijna een miljoen in 2011 nog zien op te lossen.
Hoe er precies bezuinigd gaat worden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er volgend jaar weinig geld is voor nieuw beleid.