Betere sfeer en meer creativiteit door gevarieerd personeel (video)

Betere sfeer en meer creativiteit door gevarieerd personeel (video)
Betere sfeer en meer creativiteit door gevarieerd personeel (video) © omroep zeeland
Discriminatie arbeidsmarkt

Betere sfeer

OOST-SOUBURG - Het project 'Diversiteit loont!' wil bewustwording kweken, maar ook wijzen op de meerwaarde van werknemers van allerlei pluimage in je bedrijf. Dat leidt volgens onderzoek namelijk tot meer creativiteit en een betere sfeer.

Eigen kring

Vaak is er geen opzet in het spel, maar kiezen werkgevers makkelijker voor iemand uit eigen kring. "Onbekend, maakt onbemind", zo merkt ook Simone Kroes van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. 
Discriminatie arbeidsmarkt 1

Vergrijzing en vergroening

Door vergrijzing en ontgroening krijgen werkgevers de komende jaren steeds meer moeite om vacatures op te vullen. Wat verder kijken dan je eigen bekende kringetje wordt dan nog belangrijker.
Discriminatie arbeidsmarkt

Arbeidsdiscriminatie

De meeste meldingen die bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland binnenkomen, gaan over over discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Zeeland rond de dertig procent van alle meldingen. De meeste klachten gaan over de werving en selectie waarbij leeftijd, ras of geslacht een rol spelen.

Charter Diversiteit

Zeeuwse bedrijven kunnen in het voorjaar van 2017 een oproep van het Anti Discriminatie Bureau verwachten om mee te doen aan de Charter Diversiteit. Dat is een intentieverklaring waarin een werkgever verklaart zich actief te willen inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Bedrijven mogen zelf kiezen op welke groep zij zich richten zoals bijvoorbeeld vrouwen, arbeidsgehandicapten of ouderen.