'Eerlijke deal over kerncentrale' (video)

'Eerlijke deal over kerncentrale' (video)
'Eerlijke deal over kerncentrale' (video)
Samsom in Zeeland 2

Ophoesten

GOES - Het kabinet heeft te kennen gegeven Zeeland te willen helpen met de noodlijdende kerncentrale in Borssele. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta lijdt als mede-eigenaar van de kerncentrale veel verlies, door de aanhoudend lage prijzen die centrales voor hun energie krijgen op de wereldmarkt. Het kabinet wil helpen, maar stelt dat Zeeland zelf ook in belangrijke mate moet bijdragen.
Sigaar uit eigen doos 
Zeeland moet garant staan via onder meer haar aandelen in waterbedrijf Evides en het nieuwe nettenbedrijf dat straks ontstaat als Delta verplicht moet opsplitsen. Pas daarna zou het kabinet te hulp willen schieten. Het gegeven dat Zeeland eerst alles op tafel moet leggen voordat het kabinet om de hoek komt kijken, wordt door veel Zeeuwen ervaren als een 'sigaar uit eigen doos'.
'Halve sigaar'
Samsom stelt dat zijn partij vindt dat de lasten voor de kerncentrale gelijk verdeeld moeten worden tussen Zeeland en het Rijk. "Allebei een halve sigaar', omschrijft hij het. Hij wil daarom nauwkeurig kijken naar de garantstellingen over en weer. "Uiteindelijk moet er een oplossing liggen waar iedereen mee verder kan."
kerncentrale in Borsele
kerncentrale in Borsele © OZ